Categories:

Fungerar din brandvarnare?
Din lägenhet har säkert en brandvarnare, men fungerar den? Har den batterier?

Det är krav på att varje lägenhet skall ha en fungerande brandvarnare monterad. Brandvarnaren är ett kritisk redskap som varnar dig för brand och rökbildning så att du hinner agera.

Hur testar jag?
Brandvarnare kräver minimalt med med skötsel, trots detta är det just bristande skötsel som är den vanligaste felorsaken. Brandvarnaren skall testas regelbundet, batteriet ska bytas ut rutinmässigt och rengöring ska ske regelbundet. Test utförs genom att trycka in testknappen i några sekunder, brandvarnaren skall svara genom att larma. Larmsignalen skall vara av full styrka vid test. Du kan också testa brandvarnaren med specialproducerad testgas eller med testtändstickor.

Rengör brandvarnaren genom att dammsuga utvändigt längs öppningarna för att ta bort damm och smuts. Använd plastmunstycke för att undvika risk för statisk elektricitet, vilket är skadligt för brandvarnaren.

Testa nu! 🙂
Vänta inte, testa din brandvarnare direkt nu innan du gör något annat.

Tags:

Comments are closed