Här följer övergripande förhållningsregler som vi alla skall försöka leva efter. Ibland är de lagkrav och ibland är de utformade för allas trivsel.

Sopor
Vi källsorterar, det finns speciellt avsedda containrar för varje ändamål.
Vanliga hushållssopor med matrester kastas i de två stora gröna containrarna innanför dörren, se dock till att inte lägga soppåsar ovanpå andra sopor så att det inte går att stänga locket. Då luktar det sopor i hela huset och på sommaren blir det flugor som inte är så fräscht. Om det är fullt i den vänstra containern så öppnar man den högra och kastar där istället. Locket skall alltid gå att stänga.

Cykel / Rullator / Barnvagn / Moped / MC
Cyklar parkeras i något av våra 2 cykelrum i foajén, detsamma gäller rullatorer och barnvagnar. Mopeder får ej vistas i huset och inte heller motorcyklar.

Trapphus
Det skall vara fritt från föremål i trapphuset, detta för att ingen skall snubbla och göra illa sig och för att ingen vid brand skall fastna eller ramla när trapporna används för att fly från eld och rök. Detta gäller precis allt – oavsett om det är byggmaterial, rullatorer eller barnvagnar, ingenting får förvaras i trapphuset. Varje våning skall vara helt fri från saker och detsamma gäller alla trappsteg. Det är vanligt förekommande att personskada uppstår vid felaktigt användande av trapphus och vid brand är det särskilt vanligt att saker uppställda i trapphus leder till dödsfall i samband med utrymning. Föremål i trapphus kan dessutom fatta eld och förhindrar även när stora saker transporteras som exempelvis sängar och soffor. Om personskada eller dödsfall uppstår p.g.a. ett föremål befinner sig i trapphuset så är det ägaren till lägenheten som föremålet är uppställt utanför som är ekonomiskt och brottsligt ansvarig. Som en del av vårt systematiska brandskyddsarbete kommer styrelsen att avlägsna alla föremål som påträffas i trapphuset.

Tvättstuga
Den tvättid man har bokat är den tidsram man har på sig att ha precis allting färdigt, inklusive städning efter sig. Personen med tiden efter kanske är punktlig och står och hänger på låset, denne skall inte behöva vänta på att få komma in. Man skall vara klar när ens tvättid går ut och då lämna utrymmet.

Innergården
Vår innergård är till för alla boende i huset, visa hänyn på ljudnivå när ni vistas där eftersom flera har balkonger åt det hållet. Ingen musik får spelas på innergården.

Lägenheter med tillgång till innergården (våning 1 & 2)
Vid en försäljning ingår inte någon uteplats. Föreningen kan utan varsel be lägenhetsinnehavaren ta bort uteplatsen. De som vill bygga in en dörr i väggen mot innergården och/eller bygga en altan måste be styrelsen som tillstånd. Samma regler gäller för dessa lägenhetsinnehavare – visa hänsyn på ljudnivå när ni vistas där eftersom flera har balkonger åt det hållet. Ingen musik får spelas på innergården/uteplatserna.

Ljudvolym
I allmänhet skall det vara tyst i huset utanför dessa tider:
Vardagar 07.00 – 22.00
Helgdagar 08.00 – 22.00

Tänk på att grannar i huset roar sig med att läsa böcker, se på film eller pysslar med tysta saker och att alla ljud från grannar då hörs extra väl. Det finns också barn som sover. Tänk framför allt på musikvolymen, bastoner hörs genom flertalet våningar. Föregå klagomål genom att skruva ner effekten på högtalarnas bas. Detta gäller i synnerhet baslådor som kommer med i hemmabio-paket. Ställ gärna alla högtalare på något som till viss del absorberar bastonerna, exempelvis handdukar, textil eller snygga dämpfötter som finns i Stockholm, se länken Dämpfötter
OBS – Ingen hög musik får spelas efter kl 22.00 – Detta gäller även helger. Om ni har fest, så får ni fortsätta festa utan musik.

Parkering av fordon på gatan
Kungsholmsgatan består mestadels av Parkeringsförbud och Stoppförbud.

Renovering
Kontakta styrelsen innan en större renovering. Vissa ombyggnader kräver både bygganmälan och styrelsens godkännande, varför det alltid är bra att beskriva planer innan renovering börjar. Avisera gärna även grannar genom att sätta upp en lapp i hissen eller i foajén. Varje lägenhet ansvarar för bortforsling av byggsopor, hissen får användas men dess golv skall skyddas med den specialutformade golvplatta som finns att låna utanför tvättstugan. Hissens väggar kan också med fördel kläs med masonit, tjock papp eller annat; hissen får inte skadas.

Under tiden för renoveringen ansvarar lägenhetsinnehavaren även för att hiss, foajé och trapphus förblir rena och skadefria, notera speciellt att inga ytor får användas som lagringsplats på grund av brandrisk och risk för personskada. All form av byggmaterial, verktyg, maskiner och byggavfall skall förvaras i lägenheten eller vara utan konstant bortforsling ut ur byggnaden. Inte ens korta stunder skall saker förvaras i trapphus eller foajé.

Det är förbjudet att slänga byggsopor i soprummet. Om tillgång till bil inte finns kan bortforsling av byggsopor beställas.

All renovering skall ske i lägenheten, det får inte sågas eller snickras i trapphuset utanför lägenheten. Förvaring av byggmaterial skall också vara högst temporär, inte timmar i sträck. Se sidan RENOVERING för mer information.

Förråd
Till varje lägenhet hör ett förrådsutrymme som skall vara märkt med respektive lägenhetsnummer. Detta för att enkelt kunna kontakta rätt ägare vid översvämning eller för akut tillgång vid olycka. Det är förbjudet att förvara föremål i gångarna, samtliga föremål skall förvaras i förrådsburarna, inte utanför.

Husets gallergrind och yttre glasdörr
Både gallergrinden och glasdörren går att ställa upp, vilket är smidigt vid införsel av möbler eller andra ting; men den skall stängas därefter. Den skall inte stå uppställd obevakad, detta för att förhindra att hundar, råttor eller ovälkomna personer bara går in i vår byggnad.