Categories:

Visar du hänsyn till dina grannar?
Det är ok att spela musik och även att ha fest. Det viktiga är att se till att man inte stör sina grannar.

Att det är fest ibland har de flesta överseende med, åtminstone fram till klockan 22.00. Tänk även på det vardagliga återkommande ljudet. Musikvolym som ständigt uppfattas som för hög blir lätt ett irritationsmoment för den drabbade.

Att sänka volym och att sänka bas
Volymkontrollen reglerar muskikens tre register (diskant, mellanregister och bas), ju högre vi skruvar upp volymen desto mer hörs alla tre register. Vad som stör i musiken är egentligen sällan volymen på sångröster utan istället basen. Bastoner fortplantar sig oerhört väl i nästan alla material, dvs bastonerna sprider sig genom trä, metall och betong och färdas genom flertalet våningar i värsta fall. Bastoner är också väldigt svåra för de drabbade att filtrera bort, det hjälper nästan inte ens att själv ha på egen musik för då måste den egna musiken också vara hög. Dessutom så tvingar det andra boende att ha på musik när de själva inte vill.

Fortplantning av musik blir ytterligare värre av att många monterar sina platt-TVs inskruvade i betongväggen där ljudet fortplantar sig i skruvarna som i sin tur går ut i betongen och på så sätt färdas ljudet genom flera våningar. Värst kan anses vara baslådor som följer med de flesta hemmabio-systemen. Stora baslådor och starka musikanläggningar hör kanske bäst hemma i ett villaområde där grannars boende inte sitter ihop som i ett flervåningshus. Ett sätt att minimera risken att störa grannar är att sänka basen en markant del eller rent av sätta den på noll.

Dina grannars aktiviteter
Tänk på att dina grannar ofta gör tysta saker som att läsa böcker, se på film, studerar eller andra tysta aktiviterer. När vi själva är tysta är det så lätt att höra andra ljud där ett ständigt basdunkande blir olidligt i längden och skadar gemenskapen bland grannar.

Kramas i huset
Gå gärna till dina grannar och knacka på för att fråga om de störs av musiken. Svenskar är experter på att inte vilja gå och klaga och istället stå ut med att bli störda för att sedan explodera när bristningsgränsen är nådd efter flera månader. Gå inte bara till grannarna bredvid dig, tänk på att du har grannar både under dig och ovanför dig. Visa att du bryr dig. 🙂

Alkohol & ljud
Vid fest, tänk även på att örats ljudupptagningsförmåga försämras avsevärt efter intag av alkohol och därför är det vanligt att berusade personer inte inser hur högt de spelar och att de gradvis även höjer volymen i takt med intag av ytterligare alkohol.

Respektera 22.00
Observera att det är strängt förbjudet att spela hög musik efter klockan 22.00 – detta gäller även helger.

Tags:

Comments are closed