Det är inte alltid lätt att veta hur allt fungerar, speciellt inte när man är nyinflyttad till en främmande byggnad. Här följer instruktioner på hur en del vanliga saker utförs.

Boka tvättid
Varje lägenhet har en kod till det digitala bokningssystemet.

Vid brand
Använd aldrig hissen vid brand, använd trapporna istället. Om du flyr till trapphuset från brand i din lägenhet – stäng lägenhetsdörren! Annars rökfylls trapphuset och det är så 90% av alla dödsfall uppstår i lägenhetsbyggnader. Röken dödar långt före eldsflammorna.

Källsortering
I soprummet på bottenvåningen finns containrar och sopkärl för nästan alla slags sopor. Följs skyltarna på väggarna. Vissa sopor som elektronik kan just nu inte kastas hos oss. Kontakta styrelsen för detaljer kring sopor som du är osäker kring.

Vid skada på fastighet
Om du råkar skada fastigheten så vill vi att du berättar det för styrelsen. Olyckor händer och ingen kommer att hängas för det, men det är viktigt att vi vet om skadan så att vi kan åtgärda den innan skadan blir värre och dyrare att reparera, eller att personskada sker p.g.a. skadan inte åtgärdas.

Vid personskada
Det viktigaste vid personskada är att minimera skadan, använd dig av utryckningstjänster som ambulans och polis beroende på situationen. Det är alltid bra om du efteråt berättar för någon i styrelsen om allvarligare olyckor som skett i fastigheten.

Felanmälan
Skador på fastigheten som fasadsprickor, krossade glasrutor, hål i golvytor, trappor, lösa handräcken och annat skall rapporteras till styrelsen. Detta gäller funktionsproblem som vår hiss och alla dörrar som skall gå att öppna och låsa utan problem.

Namnbyte på dörren & väggkartan
Kontakta styrelsen när du vill ändra namn på din lägenhetsdörr och foajétavlan på bottenvåningen.

När jag flyttar från Diamanten 22
Vissa saker tillhör din lägenhet och därmed fastigheten. Kontakta styrelsen innan du flyttar för att höra vad som skall vara kvar och i vilket skick du bör lämna din lägenhet.

Hyra ut min lägenhet i andra hand
Kontakta styrelsen och berätta om ditt önskemål att hyra ut din lägenhet i andra hand.

Välja internetleverantör (ISP)
Om du av någon anledning inte vill använda det internet som redan ingår i din lägenhets nyttjande (Ownit 100/100 Mbit)så kan du välja att teckna ytterligare abonnemang från annan leverantör. Styrelsen har ingen åsikt om detta och inga rekommendationer.

Lufta element / få varmare element
Elementen skall absolut INTE luftas i lägenheterna. Om du luftar ditt element så rubbas vattensystemet för HELA byggnaden. Det blir direkt en ond cirkel. Om du tycker att du har kalla element så kontakta istället styrelsen för att få rekommendationer. Att lufta ditt element kommer inte att göra att du får varmare, det kommer inte ha någon positiv effekt för din lägenhet alls samtidigt som det kommer försämra för resten av de boende.

Koppla in min tvättmaskin eller diskmaskin
Vattenenheter får endast kopplas in av godkänd fackman med korrekt behörighet, detta för att försäkringar skall gälla och för att du som boende här inte skall bli ekonomiskt ruinerad p.g.a. du vattenskadat din lägenhet och kanske flera lägenheter under dig och andra utrymmen dit vattnet runnit. Att få en vattenskada är både dyrt att reparera och tar lång tid att avfukta, medförandes att drabbade inte kan bo i sina hem. Ta inte risken att koppla in vattenenheter själv. Kontakta styrelsen om du behöver hjälp att hitta behörig fackman.

Dra starkström och andra elinstallationer
Starkström skall installeras av godkänd fackman med korrekt behörighet, detta för att försäkringar skall gälla och för att utförd installation skall vara brandsäker. Om brand uppstår i din lägenhet p.g.a. felaktigt utförd elinstallation så är du som boende ansvarig både ekonomiskt och lagligt om personskada/dödsfall uppstår. Ta inte risken att utföra elinstallationer själv. Kontakta styrelsen om du behöver hjälp att hitta behörig fackman.

Renovera själv
För den som inte vill anlita hantverkare går det bra att renovera själv. Men tänk på var gränsen går för vad du får utföra själv. Starkström skall installeras av godkänd fackman med korrekt behörighet, detsamma gäller vattenenheter som diskmaskin och tvättmaskin. När det gäller renovering av badrum så finns krav på våtskikt och fackmannamässigt utförande och likväl dokumentation. Badrum innehåller elinstallationer och vattenenheter, anlita en godkänd fackman med korrekt behörighet. Kontakta styrelsen om du behöver hjälp att hitta behörig fackman. Se sidan RENOVERING för mer information.

Hitta hantverkare
Det finns både bra och mindre bra hantverkare, en del har behörighet medan andra bara säger att de har behörighet. Vissa är effektiva medan andra gör en utdragen process av arbetet. Tänk på att dina grannar också påverkas i viss mån av din renovering och de hantverkare du anlitar. Kontakta styrelsen om du vill ha tips på hantverkare med korrekt behörighet.

Välja el-leverantör
Styrelsen har ingen åsikt eller rekommendation för val av el-eleverantör.

Byta till säkerhetsdörr
Föreningen har ett erbjudande om installation av säkerhetsdörr för de boende som vill uppgradera.
Erbjudandet från Säker Bostad kan laddas ner som dokument här —>
Erbjudandet går att ta del av fram till och med 2020-11-11.
Kostnaden för dörr och installation tillfaller den boende.

Välja telefonbolag fast telefoni
Styrelsen rekommenderar föreningens leverantör av internet. De erbjuder möjlighet till både fast telefoni och även att köpa tjänsten IP-telefoni så att man pratar genom internet istället för genom telefonkabel, men varje hushåll själva måste kontakta leverantören för information om denna möjlighet. Före mer info se knappen ”Internet & TV” högst upp.

Hitta ett parkeringsgarage
Det finns flertalet parkeringsgarage som erbjuder dags-, kvälls- och dygnsparkering. En del av dessa finns hos Stockholm Parkering och hittas enklast på kartan över Kungsholmen hos http://www.stockholmparkering.se

Ansvarsfördelning
Ibland är det svårt att veta vad som är föreningens ansvar och vad som är den boendes ansvar. Ansvarsfördelningen kan laddas ner som dokument här —>