Categories:

Kontakt
Styrelsen kan alltid kontaktas på e-mailadressen: styrelsen (at) diamanten22 (punkt) se.

Akuta fel på fastigheten!
Vi har ett avtal med Fastighetsägarna AB som nås på telefon 08-617 76 00.
Men de skall endast kontaktas vid allvarliga, högst akuta fel som att det exempelvis strömmar vatten i fastigheten. Kontakta först styrelsen så att de får bedöma om jourfirman behövs. Om jourfirman används för fel som inte är akuta eller för fel som varje lägenhetsinnehavare själv ansvarar för så blir denne tyvärr debiterad den kostnaden.

Ekonomisk förvaltning
Företaget Kanold Redovisning AB hanterar den ekonomiska förvaltningen för Diamanten 22. Varje hushåll kan med fördel låta lägenhetens avgift betalas via autogiro. Skicka ett e-mail till Martin Kanold så kommer han att skicka en enkel blankett att fylla i för att starta autogirohanteringen. Martin nås på e-mailadressen info@kanoldredovisning.se och telefon 08-765 28 80.

Mäklare och transaktioner kring lägenheter
Alla mäklare kan ta kontakt med Kanold Redovisining på e-mailadressen maklare@kanoldredovisning.se för relaterad information.
För uppdaterad information om vår fastighet gå till www.kanoldredovisning.se
För aktuell årsredovisning klicka här

Tags:

Comments are closed