Archive for the ‘Featured’ Category

Musikvolym i huset – Tyst efter 22.00

Visar du hänsyn till dina grannar?
Det är ok att spela musik och även att ha fest. Det viktiga är att se till att man inte stör sina grannar.

Att det är fest ibland har de flesta överseende med, åtminstone fram till klockan 22.00. Tänk även på det vardagliga återkommande ljudet. Musikvolym som ständigt uppfattas som för hög blir lätt ett irritationsmoment för den drabbade.

Att sänka volym och att sänka bas
Volymkontrollen reglerar muskikens tre register (diskant, mellanregister och bas), ju högre vi skruvar upp volymen desto mer hörs alla tre register. Vad som stör i musiken är egentligen sällan volymen på sångröster utan istället basen. Bastoner fortplantar sig oerhört väl i nästan alla material, dvs bastonerna sprider sig genom trä, metall och betong och färdas genom flertalet våningar i värsta fall. Bastoner är också väldigt svåra för de drabbade att filtrera bort, det hjälper nästan inte ens att själv ha på egen musik för då måste den egna musiken också vara hög. Dessutom så tvingar det andra boende att ha på musik när de själva inte vill.

Fortplantning av musik blir ytterligare värre av att många monterar sina platt-TVs inskruvade i betongväggen där ljudet fortplantar sig i skruvarna som i sin tur går ut i betongen och på så sätt färdas ljudet genom flera våningar. Värst kan anses vara baslådor som följer med de flesta hemmabio-systemen. Stora baslådor och starka musikanläggningar hör kanske bäst hemma i ett villaområde där grannars boende inte sitter ihop som i ett flervåningshus. Ett sätt att minimera risken att störa grannar är att sänka basen en markant del eller rent av sätta den på noll.

Dina grannars aktiviteter
Tänk på att dina grannar ofta gör tysta saker som att läsa böcker, se på film, studerar eller andra tysta aktiviterer. När vi själva är tysta är det så lätt att höra andra ljud där ett ständigt basdunkande blir olidligt i längden och skadar gemenskapen bland grannar.

Kramas i huset
Gå gärna till dina grannar och knacka på för att fråga om de störs av musiken. Svenskar är experter på att inte vilja gå och klaga och istället stå ut med att bli störda för att sedan explodera när bristningsgränsen är nådd efter flera månader. Gå inte bara till grannarna bredvid dig, tänk på att du har grannar både under dig och ovanför dig. Visa att du bryr dig. 🙂

Alkohol & ljud
Vid fest, tänk även på att örats ljudupptagningsförmåga försämras avsevärt efter intag av alkohol och därför är det vanligt att berusade personer inte inser hur högt de spelar och att de gradvis även höjer volymen i takt med intag av ytterligare alkohol.

Respektera 22.00
Observera att det är strängt förbjudet att spela hög musik efter klockan 22.00 – detta gäller även helger.

Testa din brandvarnare

Fungerar din brandvarnare?
Din lägenhet har säkert en brandvarnare, men fungerar den? Har den batterier?

Det är krav på att varje lägenhet skall ha en fungerande brandvarnare monterad. Brandvarnaren är ett kritisk redskap som varnar dig för brand och rökbildning så att du hinner agera.

Hur testar jag?
Brandvarnare kräver minimalt med med skötsel, trots detta är det just bristande skötsel som är den vanligaste felorsaken. Brandvarnaren skall testas regelbundet, batteriet ska bytas ut rutinmässigt och rengöring ska ske regelbundet. Test utförs genom att trycka in testknappen i några sekunder, brandvarnaren skall svara genom att larma. Larmsignalen skall vara av full styrka vid test. Du kan också testa brandvarnaren med specialproducerad testgas eller med testtändstickor.

Rengör brandvarnaren genom att dammsuga utvändigt längs öppningarna för att ta bort damm och smuts. Använd plastmunstycke för att undvika risk för statisk elektricitet, vilket är skadligt för brandvarnaren.

Testa nu! 🙂
Vänta inte, testa din brandvarnare direkt nu innan du gör något annat.

Brandskyddsarbete

Styrelsen har utbildat sig i systematiskt brandskyddsarbete vilket med en kort mening betyder att vi nu har ett bättre arbetssätt för att förhindra att brand uppstår eller för att minimera skada av brand. Brandskyddsföreningen har utbildat oss och stort fokus har lagts på att förhindra personskada och dödsfall. Vi har tagit del av varför bränder uppstår och varför människor omkommer vid brand. Styrelsen arbetar nu kontinuerligt med att skapa en säkrare byggnad åt alla oss boende.

Om brand uppstår
Använd aldrig hissen vid brand, använd trapporna istället. Om du flyr till trapphuset från brand i din lägenhet – stäng din ytterdörr! Annars rökfylls trapphuset och det är så 90% av alla dödsfall uppstår i lägenhetsbyggnader. Röken dödar långt före eldsflammorna.


Trapphus
Det skall vara fritt från föremål i trapphuset, detta för att ingen skall snubbla och göra illa sig och för att ingen vid brand skall fastna eller ramla när trapporna används för att fly från eld och rök. Detta gäller precis allt – oavsett om det är byggmaterial, rullatorer eller barnvagnar, ingenting får förvaras i trapphuset. Varje våning skall vara helt fri från saker och detsamma gäller alla trappsteg. Det är vanligt förekommande att personskada uppstår vid felaktigt användande av trapphus och vid brand är det särskilt vanligt att saker uppställda i trapphus leder till dödsfall i samband med utrymning. Föremål i trapphus kan dessutom fatta eld och förhindrar även när stora saker transporteras som exempelvis sängar och soffor. Om personskada eller dödsfall uppstår p.g.a. ett föremål befinner sig i trapphuset så är det ägaren till lägenheten som föremålet är uppställt utanför som är ekonomiskt och brottsligt ansvarig. Som en del av vårt systematiska brandskyddsarbete kommer styrelsen att avlägsna alla föremål som påträffas i trapphuset.


Om trapphuset är rökfylllt
Om du ser att trapphuset är rökfyllt så skall du inte försöka fly genom röken. Röken är både giftig och omtöcknande, det är ogenomförbart att fly långa sträckor genom rök – det går inte att andas alls. Stanna istället kvar i din lägenhet och ring brandförsvaret. För de som har brandtrappa vid sina balkonger mot bakgården så kan dessa användas för att fly ner till bakgården.

Kan jag skydda mig?
Alla lägenheter skall vara utrustade med en brandvarare, det är det enda kravet. Men det är alltid bra att ha en brandfilt och en pulversläckare i lägenheten. Brandfilten kan du släcka en brinnande människa med och du kan också svepa in dig i den. Pulversläckare är väldigt effektiva och enkla för oss lekmän att använda.