Categories:

Styrelsen har utbildat sig i systematiskt brandskyddsarbete vilket med en kort mening betyder att vi nu har ett bättre arbetssätt för att förhindra att brand uppstår eller för att minimera skada av brand. Brandskyddsföreningen har utbildat oss och stort fokus har lagts på att förhindra personskada och dödsfall. Vi har tagit del av varför bränder uppstår och varför människor omkommer vid brand. Styrelsen arbetar nu kontinuerligt med att skapa en säkrare byggnad åt alla oss boende.

Om brand uppstår
Använd aldrig hissen vid brand, använd trapporna istället. Om du flyr till trapphuset från brand i din lägenhet – stäng din ytterdörr! Annars rökfylls trapphuset och det är så 90% av alla dödsfall uppstår i lägenhetsbyggnader. Röken dödar långt före eldsflammorna.


Trapphus
Det skall vara fritt från föremål i trapphuset, detta för att ingen skall snubbla och göra illa sig och för att ingen vid brand skall fastna eller ramla när trapporna används för att fly från eld och rök. Detta gäller precis allt – oavsett om det är byggmaterial, rullatorer eller barnvagnar, ingenting får förvaras i trapphuset. Varje våning skall vara helt fri från saker och detsamma gäller alla trappsteg. Det är vanligt förekommande att personskada uppstår vid felaktigt användande av trapphus och vid brand är det särskilt vanligt att saker uppställda i trapphus leder till dödsfall i samband med utrymning. Föremål i trapphus kan dessutom fatta eld och förhindrar även när stora saker transporteras som exempelvis sängar och soffor. Om personskada eller dödsfall uppstår p.g.a. ett föremål befinner sig i trapphuset så är det ägaren till lägenheten som föremålet är uppställt utanför som är ekonomiskt och brottsligt ansvarig. Som en del av vårt systematiska brandskyddsarbete kommer styrelsen att avlägsna alla föremål som påträffas i trapphuset.


Om trapphuset är rökfylllt
Om du ser att trapphuset är rökfyllt så skall du inte försöka fly genom röken. Röken är både giftig och omtöcknande, det är ogenomförbart att fly långa sträckor genom rök – det går inte att andas alls. Stanna istället kvar i din lägenhet och ring brandförsvaret. För de som har brandtrappa vid sina balkonger mot bakgården så kan dessa användas för att fly ner till bakgården.

Kan jag skydda mig?
Alla lägenheter skall vara utrustade med en brandvarare, det är det enda kravet. Men det är alltid bra att ha en brandfilt och en pulversläckare i lägenheten. Brandfilten kan du släcka en brinnande människa med och du kan också svepa in dig i den. Pulversläckare är väldigt effektiva och enkla för oss lekmän att använda.

Tags:

Comments are closed