kontakt

Styrelsen kan alltid kontaktas på

styrelsen@ diamanten22.se

AKUTA FEL PÅ FASTIGHETEN!

Vi har ett avtal med Fastighetsägarna AB som nås på telefon 08-617 76 00. Kontaktas vid allvarliga, högst akuta fel som att det exempelvis strömmar vatten i fastigheten.

EKONOMISK FÖRVALTNING

Vid frågor kring ekonomi kontakta info@kanoldredovisning.se 

MäKLARE

maklare@kanoldredovisning.se för relaterad information. För uppdaterad information om vår fastighet gå kanoldredovisning.se.